top of page

תחומי התמחות

מי מחזיק בעתיד הכלכלי שלכם, אתם או החברה בה אתם עובדים? האם אתם יודעים מה קורה עם הפנסיה, קרן ההשתלמות וביטוח המנהלים? הדרך לתפוס פיקוד בחזרה קלה ופשוטה: תנו לי לעשות לכם סדר.
משכנתאות

 

הדרכות קבוצתיות ואישיות בעברית פשוטה ולא ב"בנקאית" וליווי חלקי או מלא בלקיחה ומיחזור של משכנתאות, כולל המלצות כיצד לנהל את המשכנתא לאורך השנים. לפרטים על ההרצאה שלי 
"סודות המשכנתה"

 

 

פנסיה

 

בדיקה, המלצה ובחירה מבין שלל קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים, קופות הגמל, וקרנות ההשתלמות, מסלולי ביטוח ומסלולי השקעה,  והוזלה של דמי ניהול ועמלות.

 

 

ביטוחים פרטיים

 

הוזלה והתאמת הביטוחיים הפרטיים (חיים, בריאות, סיעוד, אובדן כושר עבודה וכו') לצרכים שלכם בהווה ובעתיד וביטול ביטוחים כפולים.

 

כלכלת משפחה

תכנון פיננסי משפחתי: ליווי מתמשך או נקודתי, הדרכות ומתן כלים להתנהלות כלכלית שוטפת יעילה ונכונה שתוביל אתכם לשפע כלכלי.

bottom of page